image

Jest taki kraj...

Głównie fotografie Pnikuta które wykonałem w 2012 roku, gdy po raz pierwszy w życiu odwiedziłem miejsce narodzin moich Rodziców...

image

Kościoły...

Kościół zawsze był dla Polaków bardzo ważny. Te fotografie są dla tych wszystkich co wyjechali i tych co nigdy nie widzieli...

image

Cmentarze...

Stary i Nowy Cmentarz w Pnikucie oraz miejsca pochówku Pnikuczan na świecie. W tym jednym miejscu symbolicznie, bo wirtualnie, ale wszyscy znowu są razem...

image

Różne...

Będą tu publikowane mapy i wszelkie informacje o Pnikucie które pojawiają się w różnych miejscach, a które uda się nam wspólnie wyszukać oraz zdjęcia Kresów, jakich już nie ma...